VITENDAWILI VYA KISWAHILI NA MAJIBU YAKE

Vitendawili vya kiswahili na majibu yake A 1.                  Adui lakini po pote uendako yuko nawe. Inzi 2.                  Afahamu kuchora lakini hajui achoracho. Konokono 3.                  Afuma hana mshale. Nungunungu 4.                  Ajenga ingawa hana mikono. Ndege 5.                  Ajifungua na kujifunika. Mwavuli 6.                  Akitokea watu…

Loading

Read More